Aanbevelingen voor het spelen op Kleintje Holthuizen met gasten zonder golfervaring

1. Graag melden bij het secretariaat.

2. Even inslaan op driving range, putten op putting green en chippen op chipping green is aan te raden, handicapspeler krijgt zo indruk van “golfaanleg” van gasten en kan gerichte aanwijzingen geven voor wat betreft clubkeuzes. (veiligheidsaspect).

4. Gastspelers zonder golfervaring worden gewezen op gebruiken: herstellen pitch marks, aanharken bunkers en deze aan de lage kant betreden en verlaten, niet te lang zoeken naar bal, doorlaten van snellere flights etc.

5. Gastspelers zonder golfervaring worden gewezen op veiligheidsaspecten. Niet afslaan indien spelers zich nog op fairway, green bevinden, etc.

6. Het spreekt voor zich dat speler met handicap zich verantwoordelijk voelt voor zijn/haar gasten zonder golfervaring. Veiligheid van gast en medespelers op Kleintje Holthuizen is van groot belang.